องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


ติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก”

2024-06-03
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-21
2024-03-04
2023-12-15
2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30