องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


ติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก”

2023-03-13
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10