องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่พบปะพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์จะเร่งดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ในเขตตำบลบุพราหมณ์ต่อไป

2024-06-03
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-21
2024-03-04
2023-12-15
2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30