องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่พบปะพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์จะเร่งดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ในเขตตำบลบุพราหมณ์ต่อไป

2023-03-13
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10