องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติประจำปี 2565


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำทับลาน

2023-03-13
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10