องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


ดำเนินการตามนโยบาย’ปราจีนบุรีเมืองสะอาด’


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ดำเนินการเก็บขยะ ตัดหญ้าและทำความสะอาด เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำทับลาน โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” #พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2022-05-25
2022-05-25
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10
2022-04-28
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-18
2021-08-11