องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


ดำเนินการตามนโยบาย’ปราจีนบุรีเมืองสะอาด’


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ดำเนินการเก็บขยะ ตัดหญ้าและทำความสะอาด เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำทับลาน โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” #พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08
2022-08-24