องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


ดำเนินการตามนโยบาย’ปราจีนบุรีเมืองสะอาด’


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ดำเนินการเก็บขยะ ตัดหญ้าและทำความสะอาด เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำทับลาน โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” #พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2024-06-03
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-21
2024-03-04
2023-12-15
2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30