องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


จิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน


นายสุนันต์ พยัคฆ์ฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.บุพราหมณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" เก็บขยะทำความสะอาดและตัดหญ้า บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29
2022-09-08