องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เพื่อการป้องกันและส่งเสริมสสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดัน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ร่วม รพ.สต.บ้านขุนศรี

2023-10-31
2023-05-02
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-04-30
2023-03-13
2022-11-30
2022-11-08
2022-09-29