องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 [ 28 เม.ย. 2565 ]4
2 แผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2565 ]8
3 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 15 พ.ย. 2564 ]75
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]102
5 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ [ 27 ก.ค. 2564 ]107
6 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ [ 9 ก.ค. 2564 ]105
7 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]99
8 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]106
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]99
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]175
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]172
12 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]160
13 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]97
14 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]169
15 เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด.5) [ 8 ม.ค. 2563 ]117
16 เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด.5) [ 8 ม.ค. 2563 ]259
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]202
18 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]337