องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

    เอกสารประกอบ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์