องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 1/2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์