องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ติดตามผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]37
2 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี [ 18 มิ.ย. 2563 ]58
3 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์" [ 14 ก.พ. 2563 ]52
4 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 14 ก.พ. 2563 ]48
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]40
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 30 ม.ค. 2563 ]35
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 3 ม.ค. 2563 ]228
8 ประมวลจริยธรรม [ 3 ม.ค. 2563 ]38
9 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 ธ.ค. 2562 ]37
10 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2562 ]30
 
หน้า 1|2