องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]41
2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์" [ 14 ก.พ. 2563 ]93
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 3 ม.ค. 2563 ]266
4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2562 ]58
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน [ 3 ต.ค. 2559 ]287