องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]5
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]5
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
4 ติดตามผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]67
5 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี [ 18 มิ.ย. 2563 ]85
6 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์" [ 14 ก.พ. 2563 ]83
7 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 14 ก.พ. 2563 ]76
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]70
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 30 ม.ค. 2563 ]65
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 3 ม.ค. 2563 ]261
 
หน้า 1|2