องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 [ 11 ก.ค. 2565 ]18
2 แผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]49
3 แผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 [ 28 เม.ย. 2565 ]59
4 แผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2565 ]61
5 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 15 พ.ย. 2564 ]141
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]157
7 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
8 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ [ 31 ส.ค. 2564 ]151
9 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ [ 27 ก.ค. 2564 ]164
10 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ [ 9 ก.ค. 2564 ]158
11 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 โครงการ [ 11 มี.ค. 2564 ]218
12 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ [ 5 มี.ค. 2564 ]139
13 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]162
14 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]161
15 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 15 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]131
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]151
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]243
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]229
19 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]218
20 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]148
 
หน้า 1|2