องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]106
2 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ [ 31 ส.ค. 2564 ]103
3 แผนการจัดหาพัสดุ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 23 โครงการ [ 11 มี.ค. 2564 ]150
4 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ [ 5 มี.ค. 2564 ]89
5 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 15 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]80
6 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]157
7 แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 5 มี.ค. 2563 ]144
8 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2) [ 4 ก.พ. 2563 ]195
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [ 31 ม.ค. 2563 ]155
10 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2) [ 21 ม.ค. 2563 ]194
11 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2) [ 21 ม.ค. 2563 ]172
12 เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ 8 ม.ค. 2563 ]211
13 เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ 8 ม.ค. 2563 ]70