องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว

ประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์