องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]24
22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]142
23 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]130
24 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]139
25 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]172
26 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]152
27 แสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]133
28 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]164
29 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]181
30 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ธ.ค. 2564 ]139
31 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]186
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]251
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ12 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]208
34 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]211
35 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]189
36 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 ต.ค. 2563 ]203
37 ติดตามผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]239
38 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี [ 18 มิ.ย. 2563 ]246
39 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์" [ 14 ก.พ. 2563 ]334
40 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 14 ก.พ. 2563 ]307
 
|1หน้า 2|3