องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]78
22 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2566 ]129
23 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]101
24 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]122
25 รายงานรอบ 6เดือน (no gift policy) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]86
26 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]107
27 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 66-70) [ 3 ม.ค. 2566 ]101
28 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]87
29 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ใสสะอาด 2566 (No Gift Policy) [ 2 ม.ค. 2566 ]78
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]68
31 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]48
32 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 30 ตุลาคม 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]55
33 กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
34 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]58
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]172
36 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]150
37 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]164
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]210
39 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]184
40 แสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]152
 
|1หน้า 2|3|4